1 Rubber czech s.r.o.

Pryžové kompenzátory jsou elastické gumové měchy vyrobené navíjením gumových směsí na předem definovaných tvarových formách, které následně vulkanizujeme spolu s textilními vlákny a ocelovými výztuhami.

Pryžové kompenzátory se používají v různých odvětvích průmyslu, a to především v:

Your browser does not support the video tag.

Jejich hlavní funkce spočívá v absorpci pohybu, vibraci, tlaku, tepelných dilatací, snižovaní a tlumení hluku v provozu. Hlavní výhodou proti kovovým kompenzátorům je jejich odolnost proti korozi a abrazi. Další výhodou v porovnání s ostatními kompenzačními jednotkami se jeví také cena, nízké náklady na údržbu a lehká montáž přírubovými spoji. Nespornou výhodou proti kovovým kompenzátorům je jejich vyšší pohyblivost díky přizpůsobivosti a pružnosti. Výběr vhodného typu pryžového kompenzátoru závisí na různých faktorech, především na použitém médiu, který jím proudí, teplotním rozsahu, velikosti tlaku, rozsahu pohybu a dalších provozních podmínkách.

Pro bližší technické informace nás neváhejte kontaktovat.